III Kongres Made in Poland będzie prowadzony w języku polskim i angielskim.