Politechnika Śląska to jedna z największych uczelni w kraju. Należy do elitarnego grona 10 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Oznacza to, że Politechnika Śląska jako jedna z nielicznych realizuje program uczelni badawczej. Wiąże się to z wieloma korzyściami dla studentów i naukowców, ponieważ daje szeroką gamę możliwości rozwoju.

Powstała w 1945 roku w jednym z najbardziej uprzemysłowionych okręgów w Europie – Górnym Śląsku. Od 75 lat funkcjonowania pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w tym regionie. Politechnika Śląska ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które są objęte patronatem przemysłu, a od trzech lat prowadzi także studia w trybie dualnym.

 

Studiowanie na Politechnice Śląskiej to czas wartościowych inspiracji, rozwijania zainteresowań, które pomagają w osiągnięciu przyszłego sukcesu zawodowego z dyplomem ukończenia prestiżowej szkoły wyższej.