Made in Poland

17 lipca 2020

Najważniejsze cyfrowe wydarzenie

dla rozwoju polskiej gospodarki

kongres polskich producentów, dystrybutorów
i eksporterów

Data

17 lipiec 2020

Uczestnicy

3000 ekspertów

Prelegenci

30 profesjonalistów

o KONGRESIE

Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki
w różnych gałęziach przemysłu.

Chcemy w merytorycznej dyskusji poruszyć tematy, które są ważne dla polskich firm. Według danych GUS w okresie styczeń–lipiec 2019 r. krajowy eksport osiągnął wartość 134,8 mld euro i zwiększył się
w porównaniu do pierwszych siedmiu miesięcy ubiegłego roku
o 4,8 proc., co pokazuje jak prężnie może rozwijać polski eksport.

Prelegenci

zakres tematyczny

W ramach wydarzenia poruszone zostaną takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej czy strategia zarządzania w dobie kryzysu.

WSPÓŁPRACOWALI
Z NAMI

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW

organizator
ogólnopolskich
konferencji

Polska Agencja Przedsiębiorczości od 2013 roku organizuje ogólnopolskie spotkania gospodarcze, w tym Polski Kongres Przedsiębiorczości – największe mobilne wydarzenie gospodarcze w kraju.

W ciągu ponad 7 lat działalności zorganizowaliśmy spotkania, w którym wzięło udział ok. 8 tysięcy osób reprezentujących sektor biznesu, nauki, samorządów oraz administracji centralnej. 

1
7
8
2
5
9
10
11
3
6
12
4