Made in Poland

1-2 lipca 2021
Berlin

Najważniejsze cyfrowe wydarzenie

dla rozwoju polskiej gospodarki

kongres polskich producentów, dystrybutorów
i Usługodawców

Data

1-2 lipca 2021

Uczestnicy

20 000 ekspertów

Prelegenci

40 profesjonalistów

o KONGRESIE

Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku była rekordowa. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Kraj ten jest największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski. Do Niemiec najczęściej eksportujemy produkty z branży motoryzacyjnej oraz meblowej.


ZAPROSZENIE
PROF. ANDRZEJA PRZYŁĘBSKIEGO, AMBASADORA RP W NIEMCZECH


GOŚCIE HONOROWI

zakres tematyczny

W ramach wydarzenia poruszone zostaną takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej czy strategia zarządzania w dobie kryzysu.

RETRANSMISJA POPRZEDNIEJ EDYCJI


WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

organizator
ogólnopolskich
konferencji

Polska Agencja Przedsiębiorczości od 2013 roku organizuje ogólnopolskie spotkania gospodarcze, w tym Polski Kongres Przedsiębiorczości – największe mobilne wydarzenie gospodarcze w kraju.

W ciągu ponad 7 lat działalności zorganizowaliśmy spotkania, w którym wzięło udział ok. 8 tysięcy osób reprezentujących sektor biznesu, nauki, samorządów oraz administracji centralnej. 

1
7
8
2
5
9
10
11
3
6
12
4